Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:253 · Visa fulltext
Tullag (2016:253)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161, direktiv 2000/59/EG
Ändring, SFS 2016:884
Rubrik: Lag (2016:884) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §, 5 kap. 2 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:175, bet. 2016/17:SkU2, rskr. 2016/17:7
Ändring, SFS 2016:1086
Rubrik: Lag (2016:1086) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:173
Rubrik: Lag (2017:173) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 2 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:44, bet. 2016/17:SkU13, rskr. 2016/17:159
Ändring, SFS 2017:248
Rubrik: Lag (2017:248) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ny 4 kap. 43 a §, rubr. närmast före 4 kap. 43 a §
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:56, bet. 2016/17:JuU22, rskr. 2016/17:188
Ändring, SFS 2018:401
Rubrik: Lag (2018:401) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220
Ändring, SFS 2018:702
Rubrik: Lag (2018:702) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Ändring, SFS 2018:1189
Rubrik: Lag (2018:1189) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ny 4 kap. 6 a §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:234, bet. 2017/18:JuU39, rskr. 2017/18:394
Ändring, SFS 2018:1713
Rubrik: Lag (2018:1713) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2020:36
Rubrik: Lag (2020:36) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:47, bet. 2019/20:SkU13, rskr. 2019/20:150
Ändring, SFS 2020:1161
Rubrik: Lag (2020:1161) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:122, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63
Ändring, SFS 2021:45
Rubrik: Lag (2021:45) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18, 22 §§; nya 4 kap. 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:49, bet. 2020/21:SkU12, rskr. 2020/21:165
Ändring, SFS 2021:753
Rubrik: Lag (2021:753) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: upph. 3 kap. 11 §, 4 kap. 50 §, rubr. närmast före 3 kap. 11 §; ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 4 kap. 51, 52, 53 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 4 §
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:184, bet. 2020/21:SkU27, rskr. 2020/21:402
Ändring, SFS 2021:1153
Rubrik: Lag (2021:1153) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74
Ändring, SFS 2021:1170
Rubrik: Lag (2021:1170) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:20, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46
Ändring, SFS 2022:175
Rubrik: Lag (2022:175) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2023-02-13
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161
Ändring, SFS 2022:688
Rubrik: Lag (2022:688) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:1132
Rubrik: Lag (2022:1132) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441