Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1332 · Visa fulltext
Förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2017:257
Rubrik: Förordning (2017:257) om ändring i förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2020:99
Rubrik: Förordning (2020:99) om ändring i förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-03-31
Ändring, SFS 2022:565
Rubrik: Förordning (2022:565) om ändring i förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket
Omfattning: ny 8 b §
Ikraft: 2022-10-01