Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1108 · Visa fulltext
Lag (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36
Ändring, SFS 2020:962
Rubrik: Lag (2020:962) om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 9 kap. 12 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS2, bet. 2020/21:KU7, rskr. 2020/21:37
Ändring, SFS 2021:1123
Rubrik: Lag (2021:1123) om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 §, 12 kap. 5, 8, 12 §§, 13 kap. 7 §, 15 kap. 2 §; nya 3 kap. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 3 kap. 11 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44
Ändring, SFS 2022:346
Rubrik: Lag (2022:346) om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter
Omfattning: upph. 2, 3, 5, 6, 7 kap., 10 kap. 8 §, rubr. närmast före 1 kap. 9 §, 10 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 4 kap. 1, 4, 5, 6, 8, 9 §§, 9 kap. 4, 17, 21 §§, 10 kap. 9 §, 11 kap. 7, 15 §§, 12 kap. 3, 7, 9, 11, 26, 27, 29, 35, 36 §§, 13 kap. 3, 5, 9, 22, 23, 25, 31, 32 §§, 14 kap. 1, 2 §§, 15 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 1 kap. 7 §, 4 kap. 1, 9 §§; nya 3, 5, 6, 7, 14 a kap., 1 kap. 3 a §, 4 kap. 2 a, 5 a, 6 a §§, 8 kap. 3 §, 12 kap. 6 a, 36 a §§, 13 kap. 7 a, 32 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 3 a, 8 §§
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2021/22:RS2, bet. 2021/22:KU22, rskr. 2021/22:232