Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1091 · Visa fulltext
Lag (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter
Departement: Finansdepartementet BA TOT
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:40
Ändring, SFS 2020:22
Rubrik: Lag (2020:22) om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft: 2020-03-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS6, bet. 2019/20:KU7, rskr. 2019/20:144