Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:96 · Visa fulltext
Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2017:127
Rubrik: Lag (2017:127) om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §, 3 kap. 20 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2018:1261
Rubrik: Lag (2018:1261) om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Omfattning: upph. 3 kap. 22 §; ändr. 2 kap. 10 §, 3 kap. 21 §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2020:384
Rubrik: Lag (2020:384) om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 5, 6 §§, 4 kap. 2, 3, 4 §§; nya 4 kap. 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:89, bet. 2019/20:JuU40, rskr. 2019/20:274
Ändring, SFS 2022:1459
Rubrik: Lag (2022:1459) om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 6 §§
Ikraft: 2022-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:273, bet. 2022/23:JuU4, rskr. 2022/23:3
Ändring, SFS 2024:46
Rubrik: Lag (2024:46) om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 2 kap. 14 §
Ikraft: 2024-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:37, bet. 2023/24:JuU5, rskr. 2023/24:126