Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:953 · Visa fulltext
Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:13, bet. 2015/16:CU9, rskr. 2015/16:73
Ändring, SFS 2018:187
Rubrik: Lag (2018:187) om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter
Omfattning: nuvarande 18,19 §§ betecknas 19, 20 §§, rubr. närmast före 18, 19 §§ sätts närmast före 19, 20 §§; ny 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Ändring, SFS 2019:721
Rubrik: Lag (2019:721) om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter
Omfattning: ändr. 6, 20 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:141, bet. 2019/20:CU2, rskr. 2019/20:15
Ändring, SFS 2023:264
Rubrik: Lag (2023:264) om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter
Omfattning: ändr. 2, 4 §§; ny 15 a §
Ikraft: 2023-06-07
Förarbeten: Prop. 2022/23:72, bet. 2022/23:CU18, rskr. 2022/23:180