Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:953 · Visa fulltext
Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:13, bet. 2015/16:CU9, rskr. 2015/16:73
Ändring, SFS 2018:187
Rubrik: Lag (2018:187) om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter
Omfattning: nuvarande 18,19 §§ betecknas 19, 20 §§, rubr. närmast före 18, 19 §§ sätts närmast före 19, 20 §§; ny 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Ändring, SFS 2019:721
Rubrik: Lag (2019:721) om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter
Omfattning: ändr. 6, 20 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:141, bet. 2019/20:CU2, rskr. 2019/20:15