Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:926 · Visa fulltext
Lag (2015:926) om avtal mellan Sverige och Guatemala om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: den dag regeringen bestämmer, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:21, bet. 2015/16:SkU11, rskr. 2015/16:68