Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:899 · Visa fulltext
Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67
Ändring, SFS 2018:233
Rubrik: Lag (2018:233) om ändring i lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
Omfattning: upph. 9, 18 §§, rubr. närmast före 18 §; ändr. 10, 12, 13, 17 §§, rubr. närmast före 10 §; ny 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234