Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:812 · Visa fulltext
Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2015:961
Rubrik: Lag (2015:961) om ändring i lagen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:26, bet. 2015/16:FiU14, rskr. 2015/16:95