Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:744 · Visa fulltext
Förordning (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:1326
Rubrik: Förordning (2016:1326) om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2017:256
Rubrik: Förordning (2017:256) om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
Omfattning: ändr. 13 §; ny 13 a §
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2020:92
Rubrik: Förordning (2020:92) om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-03-31
Ändring, SFS 2020:555
Rubrik: Förordning (2020:555) om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2020-06-22
Ändring, SFS 2020:1269
Rubrik: Förordning (2020:1269) om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2021-02-01
Ändring, SFS 2021:1317
Rubrik: Förordning (2021:1317) om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
Omfattning: ändr. 13 a §
Ikraft: 2022-01-20
Ändring, SFS 2022:698
Rubrik: Förordning (2022:698) om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1723
Rubrik: Förordning (2022:1723) om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2023-01-01