Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:736 · Visa fulltext
Förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:892
Rubrik: Förordning (2018:892) om ändring i förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1339
Rubrik: Förordning (2018:1339) om ändring i förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever
Omfattning: upph. 13 §, rubr. närmas 13 §; ändr. 3, 10 §§
Ikraft: 2019-01-01