Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:632 · Visa fulltext
Lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:131, bet. 2015/16:SkU4, rskr. 2015/16:16