Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:63 · Visa fulltext
Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105