Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:605 · Visa fulltext
Förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1111
Rubrik: Förordning (2019:1111) om ändring i förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2020-01-01