Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:527 · Visa fulltext
Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2015-09-01
Ändring, SFS 2016:1225
Rubrik: Förordning (2016:1225) om ändring i förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten
Omfattning: nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2017-02-01
Förarbeten: direktiv 2014/24/EU
Ändring, SFS 2017:1297
Rubrik: Förordning (2017:1297) om ändring i förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 8 §§
Ikraft: 2018-01-15
Ändring, SFS 2019:1109
Rubrik: Förordning (2019:1109) om ändring i förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 8 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1315
Rubrik: Förordning (2019:1315) om ändring i förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2020-07-01