Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:521 · Visa fulltext
Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2015-08-15
Ändring, SFS 2016:765
Rubrik: Förordning (2016:765) om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 8 §§
Ikraft: 2016-08-15
Ändring, SFS 2016:1124
Rubrik: Förordning (2016:1124) om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 2, 4, 7, 8, 10 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1366
Rubrik: Förordning (2016:1366) om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2018:890
Rubrik: Förordning (2018:890) om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1357
Rubrik: Förordning (2018:1357) om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Omfattning: nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2022:223
Rubrik: Förordning (2022:223) om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022-04-11