Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:502 · Visa fulltext
Förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2015-08-03 överg.best.
Upphävd: 2023-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:105
Rubrik: Förordning (2017:105) om ändring i förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 6, 7, 10 §§ , rubr. närmast före 2, 6 §; nya 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:830
Rubrik: Förordning (2017:830) om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1155
Rubrik: Förordning (2019:1155) om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
Omfattning: upph. 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 11, 15 §§; ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:802
Rubrik: Förordning (2021:802) om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2021-07-20 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1448
Rubrik: Förordning (2022:1448) om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2022:1449
Rubrik: Förordning (2022:1449) om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
Omfattning: utgår genom 2023:24
Ändring, SFS 2023:23
Rubrik: Förordning (2023:23) om upphävande av förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
Omfattning: upph.
Ikraft: 2023-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:24
Rubrik: Förordning (2023:24) om ändring i förordningen (2022:1449) om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
Omfattning: utgår 2022:1449