Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:478 · Visa fulltext
Lag (2015:478) med bemyndiganden att meddela föreskrifter om validering och om avgift för ansökan som avser kvalifikationer för livslångt lärande
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2015-10-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:107, bet. 2014/15:UbU15, rskr. 2014/15:264
Ändring, SFS 2022:911
Rubrik: Lag (2022:911) om ändring i lagen (2015:478) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgift för ansökan om att få beslut som avser kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: nuvarande 1 § betecknas 2 §; ändr. författningsrubr.; ny 1 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:123, bet. 2021/22:UbU23, rskr. 2021/22:368