Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:400 · Visa fulltext
Havsplaneringsförordning (2015:400)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2015-07-15
Förarbeten: direktiv 2014/89/EU
Ändring, SFS 2017:984
Rubrik: Förordning (2017:984) om ändring i havsplaneringsförordningen (2015:400)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1873
Rubrik: Förordning (2018:1873) om ändring i havsplaneringsförordningen (2015:400)
Omfattning: ändr. 9, 17 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:1107
Rubrik: Förordning (2019:1107) om ändring i havsplaneringsförordningen (2015:400)
Omfattning: ändr. 9, 17 §§
Ikraft: 2020-01-01