Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:266 · Visa fulltext
Lag (2015:266) om lokala aktionsgrupper
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:89, bet. 2014/15:NU19, rskr. 2014/15:193
Ändring, SFS 2022:64
Rubrik: Lag (2022:64) om ändring i lagen (2015:266) om lokala aktionsgrupper
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-03-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:48, bet. 2021/22:NU7, rskr. 2021/22:130.