Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:220 · Visa fulltext
Lag (2015:220) om avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2015-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:54, bet. 2014/15:SkU22, rskr. 2014/15:158
Ändring, SFS 2015:667
Rubrik: Förordning (2015:667) om ikraftträdande av lagen (2015:220) om avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.