Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:211 · Visa fulltext
Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2015-05-01 överg.best.
Upphävd: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:490
Rubrik: Förordning (2017:490) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 13, 31 §§; nya 30 a, 30 b §§
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:1053
Rubrik: Förordning (2017:1053) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 15, 30 §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2017:1285
Rubrik: Förordning (2017:1285) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 13, 31 §§; ny 25 a §, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:882
Rubrik: Förordning (2018:882) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1986
Rubrik: Förordning (2018:1986) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 7, 31, 34, 44, 53, 58 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:1105
Rubrik: Förordning (2019:1105) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 7, 31, 34, 44, 53, 58 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:1199
Rubrik: Förordning (2021:1199) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:1324
Rubrik: Förordning (2021:1324) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: upph. 6, 26, 27, 28, 29, 30, 30 b, 32 §§; ändr. 4, 14, 19, 30 a §§
Ikraft: 2022-01-25 överg.best.
Ändring, SFS 2022:27
Rubrik: Förordning (2022:27) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2022-01-29
Ändring, SFS 2022:1467
Omfattning: upph.