Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:211 · Visa fulltext
Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2015-05-01 överg.best.
Upphävd: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:490
Rubrik: Förordning (2017:490) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 13, 31 §§; nya 30 a, 30 b §§
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:1053
Rubrik: Förordning (2017:1053) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 15, 30 §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2017:1285
Rubrik: Förordning (2017:1285) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 13, 31 §§; ny 25 a §, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:882
Rubrik: Förordning (2018:882) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1986
Rubrik: Förordning (2018:1986) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 7, 31, 34, 44, 53, 58 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:1105
Rubrik: Förordning (2019:1105) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 7, 31, 34, 44, 53, 58 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:1199
Rubrik: Förordning (2021:1199) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:1324
Rubrik: Förordning (2021:1324) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: upph. 6, 26, 27, 28, 29, 30, 30 b, 32 §§; ändr. 4, 14, 19, 30 a §§
Ikraft: 2022-01-25 överg.best.
Ändring, SFS 2022:27
Rubrik: Förordning (2022:27) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2022-01-29
Ändring, SFS 2022:1467
Omfattning: upph.