Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:1074 · Visa fulltext
Förordning (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2016-01-04 överg.best.
Tidsbegränsad: 2016-07-04
Ändring, SFS 2016:357
Rubrik: Förordning (2016:357) om ändring i förordningen (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 2016-05-02