Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:1073 · Visa fulltext
Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
Departement: Näringsdepartementet RST
Ikraft: 2015-12-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:67, bet. 2015/16:JuU24, rskr. 2015/16:122
Tidsbegränsad: 2018-12-21
Ändring, SFS 2016:724
Rubrik: Lag (2016:724) om ändring i lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Bet. 2015/16:JuU34, rskr. 2015/16:268