Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:1034 · Visa fulltext
Förordning (2015:1034) om resolution
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2017:714
Rubrik: Förordning (2017:714) om ändring i förordningen (2015:1034) om resolution
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2018-01-03
Ändring, SFS 2020:187
Rubrik: Förordning (2020:187) om ändring i förordningen (2015:1034) om resolution
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2020-05-01
Ändring, SFS 2021:472
Rubrik: Förordning (2021:472) om ändring i förordningen (2015:1034) om resolution
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 7, 9, 15, 20, 22 §§; nya 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: direktiv 2014/59/EU