Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:1016 · Visa fulltext
Lag (2015:1016) om resolution
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:629
Rubrik: Lag (2016:629) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261
Ändring, SFS 2017:706
Rubrik: Lag (2017:706) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 8 kap. 12 §, 14 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:1310
Rubrik: Lag (2017:1310) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: upph. 27 kap. 18, 19, 21 §§, rubr. närmast före 27 kap. 18 §; ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 12 kap. 1 §, 21 kap. 25, 30 §§, 23 kap. 7, 8 §§, 27 kap. 2, 5, 10, 13, 22, 23, 25 §§, 29 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Ändring, SFS 2017:1311
Rubrik: Lag (2017:1311) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 27 kap. 13 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Ändring, SFS 2017:1312
Rubrik: Lag (2017:1312) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 27 kap. 13 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Ändring, SFS 2018:734
Rubrik: Lag (2018:734) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 24 kap. 3 §, 27 kap. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:857
Rubrik: Lag (2018:857) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 27 kap. 24 §, 30 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1958
Rubrik: Lag (2018:1958) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 21 kap. 15 §
Ikraft: 2018-12-29
Förarbeten: Prop. 2017/18:292, bet. 2018/19:FiU16, rskr. 2018/19:38, direktiv (EU) 2017/2399
Ändring, SFS 2018:2021
Rubrik: Lag (2018:2021) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:3 bet. 2018/19:FiU29, rskr. 2018/19:54
Ändring, SFS 2020:184
Rubrik: Lag (2020:184) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 29 kap. 1 §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190
Ändring, SFS 2020:675
Rubrik: Lag (2020:675) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 16 kap. 4 §, 24 kap. 3 §, 27 kap. 20 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346
Ändring, SFS 2020:1214
Rubrik: Lag (2020:1214) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 28 kap. 5 §
Ikraft: 2020-12-29
Förarbeten: Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2021:467
Rubrik: Lag (2021:467) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: upph. 4 kap., 8 kap. 10 §; ändr. 1 kap. 2, 3, 4 §§, 2 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 §§, 5 kap. 1, 2 §§, 6 kap. 1, 2, 5, 7, 14, 15, 16 §§, 8 kap. 7, 8 §§, 11 kap. 3 §, 13 kap. 1, 5, 11, 12 §§, 16 kap. 5 §, 21 kap. 2, 15, 27, 28, 30 §§, 27 kap. 13 §, 28 kap. 7, 8 §§, 29 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 kap. 12, 14 §, 6 kap. 1, 14 §§; nya 4 kap., 2 kap. 2 a, 2 b §§, 3 kap. 12 a §, 5 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 7, 8, 9, 10 §§, 6 kap. 1 a §, 13 kap. 18 §, rubr. närmast före 5 kap. 7, 9 §§, 13 kap. 18 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:155, bet. 2020/21:FiU33, rskr. 2020/21:324, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2021:498
Rubrik: Lag (2021:498) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 27 kap. 13, 14 §§
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2021:504
Rubrik: Lag (2021:504) om ändring i lagen (2021:467) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 27 kap. 13 § i 2021:467
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2022:194
Rubrik: Lag (2022:194) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:88, bet. 2021/22:FiU19, rskr. 2021/22:186, direktiv (EU) 2019/2034
Ändring, SFS 2022:745
Rubrik: Lag (2022:745) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2022-08-12
Förarbeten: Prop. 2021/22:169, bet. 2021/22:FiU32, rskr. 2021/22:321
Ändring, SFS 2022:1656
Rubrik: Lag (2022:1656) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 12 kap. 4 §
Ikraft: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3, rskr. 2022/23:37
Ändring, SFS 2023:614
Rubrik: Lag (2023:614) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 4 kap. 35, 36 §§
Ikraft: 2023-11-15
Förarbeten: Prop. 2023/24:4, bet. 2023/24:FiU13, rskr. 2023/24:10, direktiv 82/891/EEG