Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:650 · Visa fulltext
Lag (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:138, bet. 2015/16:JuU5, rskr. 2015/16:14
Ändring, SFS 2020:372
Rubrik: Lag (2020:372) om ändring i lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 12, 13, 14 §§, 4 kap. 2 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:119, bet. 2019/20:JuU37, rskr. 2019/20:259
Ändring, SFS 2021:447
Rubrik: Lag (2021:447) om ändring i lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:142, bet. 2020/21:JuU34, rskr. 2020/21:313