Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:545 · Visa fulltext
Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2015-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:940
Rubrik: Förordning (2015:940) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:460
Rubrik: Förordning (2016:460) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2016:762
Rubrik: Förordning (2016:762) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. bil. 2, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2016-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:276
Rubrik: Förordning (2017:276) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:467
Rubrik: Förordning (2020:467) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:100
Rubrik: Förordning (2021:100) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1558
Rubrik: Förordning (2022:1558) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§, bil. 1
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1633
Rubrik: Förordning (2022:1633) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2023-07-02