Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:545 · Visa fulltext
Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2015-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:940
Rubrik: Förordning (2015:940) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:460
Rubrik: Förordning (2016:460) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2016:762
Rubrik: Förordning (2016:762) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. bil. 2, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2016-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:276
Rubrik: Förordning (2017:276) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:467
Rubrik: Förordning (2020:467) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:100
Rubrik: Förordning (2021:100) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1558
Rubrik: Förordning (2022:1558) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§, bil. 1
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1633
Rubrik: Förordning (2022:1633) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2023-07-02
Ändring, SFS 2024:109
Rubrik: Förordning (2024:109) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2024-04-02