Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:502 · Visa fulltext
Förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2015-08-03 överg.best.
Ändring, SFS 2017:105
Rubrik: Förordning (2017:105) om ändring i förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 6, 7, 10 §§ , rubr. närmast före 2, 6 §; nya 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:830
Rubrik: Förordning (2017:830) om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1155
Rubrik: Förordning (2019:1155) om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
Omfattning: upph. 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 11, 15 §§; ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:802
Rubrik: Förordning (2021:802) om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2021-07-20 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1448
Rubrik: Förordning (2022:1448) om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2022:1449
Rubrik: Förordning (2022:1449) om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2026-01-01