Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:407 · Visa fulltext
Förordning (2015:407) om lokalt ledd utveckling
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2015-07-15
Ändring, SFS 2015:630
Rubrik: Förordning (2015:630) om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2015-12-01
Ändring, SFS 2018:887
Rubrik: Förordning (2018:887) om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling
Omfattning: ändr. 24, 38 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:1108
Rubrik: Förordning (2019:1108) om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:206
Rubrik: Förordning (2021:206) om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling
Omfattning: ändr. 2, 22, 28 §§
Ikraft: 2021-04-15 överg.best.