Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:219 · Visa fulltext
Lag (2015:219) om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2015-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:55, bet. 2014/15:SkU23, rskr. 2014/15:159
Ändring, SFS 2015:495
Rubrik: Förordning (2015:495) om ikraftträdande av lagen (2015:219) om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.