Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:218 · Visa fulltext
Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2015-05-15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2013/14:172, bet. 2013/14:KrU8, rskr. 2013/14:379
Ändring, SFS 2017:275
Rubrik: Förordning (2017:275) om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen
Omfattning: ändr. 4, 9, 15 §§
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:738
Rubrik: Förordning (2018:738) om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:884
Rubrik: Förordning (2018:884) om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2020:737
Rubrik: Förordning (2020:737) om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen
Omfattning: nya 17 a, 17 b, 17 c, 17 d §§, rubr. närmast före 17 a §
Ikraft: 2020-09-01