Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:968 · Visa fulltext
Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, direktiv 2013/36/EU, EUTL176/2013 s1, EUTL176/2013 s338, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32013R0575, 32013L0036,32013R0517
Ändring, SFS 2015:189
Rubrik: Lag (2015:189) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2015-05-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146
Ändring, SFS 2015:557
Rubrik: Förordning (2015:557) om ikraftträdande av 6 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ikrafttr. av 6 kap. 5 §
Ändring, SFS 2017:705
Rubrik: Lag (2017:705) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: upph. 2 kap. 2 §; nuvarande 2 kap. 3 § betecknas 2 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 3 § sätts närmast före den nya 2 kap. 2 §; ny 2 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 3 §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:1018
Rubrik: Lag (2017:1018) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 6 kap. 11, 12 §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2017:1151
Rubrik: Lag (2017:1151) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ändring, SFS 2018:856
Rubrik: Lag (2018:856) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1800
Rubrik: Lag (2018:1800) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §, 6 kap. 11 §, 10 kap. 2 §
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2020:1213
Rubrik: Lag (2020:1213) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: upph. rubr. närmast före 1 kap. 4 §; nuvarande 1 kap. 3, 4 §§ betecknas 1 kap. 5, 6 §§, nuvarande 1 kap. 5, 6 §§ betecknas 1 kap. 3, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap. 3 § sätts närmast före 1 kap. 5 §, rubr. närmast före 1 kap. 5, 6 §§ sätts närmast före 1 kap. 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, den nya 1 kap. 4 §, 2 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 3, 8 §§, 7 kap. 1, 2, 3 §§, 10 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §; nya 1 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, 2 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f §§, 4 kap. 11 §, 7 kap. 4, 5, 6 §§, 8 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§, rubr. närmast före 1 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 4 kap. 11 §, 7 kap. 1, 4 §§, 8 kap. 3 §
Ikraft: 2020-12-29 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2021:481
Rubrik: Lag (2021:481) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 4, 8, 9 §§, 2 kap. 1, 1 c, 1 e, 1 f, 2, 3 §§, 3 kap. 1, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 6 kap. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 1, 2, 4 §§, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 2 §§, rubr. till 2, 5, 7 kap., rubr. närmast före 2 kap. 1 §, 6 kap. 9 §; nya 2 a, 3 a, 4 a, 5 a, 7 a kap., 1 kap. 3 a, 3 b §§, 10 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326, direktiv (EU) 2019/2034
Ändring, SFS 2022:193
Rubrik: Lag (2022:193) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 8 §§
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:88, bet. 2021/22:FiU19, rskr. 2021/22:186, direktiv (EU) 2019/2034
Ändring, SFS 2022:1584
Rubrik: Lag (2022:1584) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: nya 1 kap. 4 a §, 10 kap. 4 §, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:24
Ändring, SFS 2023:617
Rubrik: Lag (2023:617) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ny 1 kap. 14 §, rubr. närmast före 1 kap. 14 §
Ikraft: 2023-11-15
Förarbeten: Prop. 2023/24:4, bet. 2023/24:FiU13, rskr. 2023/24:10