Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:968 · Visa fulltext
Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, direktiv 2013/36/EU, EUTL176/2013 s1, EUTL176/2013 s338, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32013R0575, 32013L0036,32013R0517
Ändring, SFS 2015:189
Rubrik: Lag (2015:189) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2015-05-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146
Ändring, SFS 2015:557
Rubrik: Förordning (2015:557) om ikraftträdande av 6 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ikrafttr. av 6 kap. 5 §
Ändring, SFS 2017:705
Rubrik: Lag (2017:705) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: upph. 2 kap. 2 §; nuvarande 2 kap. 3 § betecknas 2 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 3 § sätts närmast före den nya 2 kap. 2 §; ny 2 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 3 §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:1018
Rubrik: Lag (2017:1018) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 6 kap. 11, 12 §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2017:1151
Rubrik: Lag (2017:1151) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ändring, SFS 2018:856
Rubrik: Lag (2018:856) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1800
Rubrik: Lag (2018:1800) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §, 6 kap. 11 §, 10 kap. 2 §
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2020:1213
Rubrik: Lag (2020:1213) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: upph. rubr. närmast före 1 kap. 4 §; nuvarande 1 kap. 3, 4 §§ betecknas 1 kap. 5, 6 §§, nuvarande 1 kap. 5, 6 §§ betecknas 1 kap. 3, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap. 3 § sätts närmast före 1 kap. 5 §, rubr. närmast före 1 kap. 5, 6 §§ sätts närmast före 1 kap. 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, den nya 1 kap. 4 §, 2 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 3, 8 §§, 7 kap. 1, 2, 3 §§, 10 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §; nya 1 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, 2 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f §§, 4 kap. 11 §, 7 kap. 4, 5, 6 §§, 8 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§, rubr. närmast före 1 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 4 kap. 11 §, 7 kap. 1, 4 §§, 8 kap. 3 §
Ikraft: 2020-12-29 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2021:481
Rubrik: Lag (2021:481) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 4, 8, 9 §§, 2 kap. 1, 1 c, 1 e, 1 f, 2, 3 §§, 3 kap. 1, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 6 kap. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 1, 2, 4 §§, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 2 §§, rubr. till 2, 5, 7 kap., rubr. närmast före 2 kap. 1 §, 6 kap. 9 §; nya 2 a, 3 a, 4 a, 5 a, 7 a kap., 1 kap. 3 a, 3 b §§, 10 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326, direktiv (EU) 2019/2034
Ändring, SFS 2022:193
Rubrik: Lag (2022:193) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 8 §§
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:88, bet. 2021/22:FiU19, rskr. 2021/22:186, direktiv (EU) 2019/2034