Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:880 · Visa fulltext
Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2014-09-02
Ändring, SFS 2014:881
Rubrik: Förordning (2014:881) om ändring i förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer
Omfattning: ändr. 6, 7, 9 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:599
Rubrik: Förordning (2016:599) om ändring i förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2020:1047
Rubrik: Förordning (2020:1047) om ändring i förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer
Omfattning: ändr. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§; nya 6 a, 6 b, 7 a, 8 a, 8 b, 11 a §§, rubr. närmast före 6 a, 6 b, 7 a §§
Ikraft: 2021-02-01