Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:821 · Visa fulltext
Patientlag (2014:821)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Ändring, SFS 2016:658
Rubrik: Lag (2016:658) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §; ny 3 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:139, bet. 2015/16:SoU14, rskr. 2015/16:258, direktiv 2011/24/EU
Ändring, SFS 2017:66
Rubrik: Lag (2017:66) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 7, 9 §§, 2 kap. 3 §, 6 kap. 4 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:379
Rubrik: Lag (2017:379) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 11 kap. 1, 2 §§; ny 11 kap. 2 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Ändring, SFS 2017:615
Rubrik: Lag (2017:615) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ny 3 kap. 2 b §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326
Ändring, SFS 2018:554
Rubrik: Lag (2018:554) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:83, bet. 2017/18:SoU22, rskr. 2017/18:294
Ändring, SFS 2019:964
Rubrik: Lag (2019:964) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 b §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:272
Rubrik: Lag (2022:272) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 6 kap. 3 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:72, bet. 2021/22:SoU22, rskr. 2021/22:225
Ändring, SFS 2022:917
Rubrik: Lag (2022:917) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381
Ändring, SFS 2022:1254
Rubrik: Lag (2022:1254) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:244, bet. 2021/22:SoU35, rskr. 2021/22:428
Ändring, SFS 2023:42
Rubrik: Lag (2023:42) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ny 3 kap. 2 c
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:257, bet. 2022/23:SoU4, rskr. 2022/23:115