Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:821 · Visa fulltext
Patientlag (2014:821)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Ändring, SFS 2016:658
Rubrik: Lag (2016:658) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §; ny 3 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:139, bet. 2015/16:SoU14, rskr. 2015/16:258, direktiv 2011/24/EU
Ändring, SFS 2017:66
Rubrik: Lag (2017:66) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 7, 9 §§, 2 kap. 3 §, 6 kap. 4 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:379
Rubrik: Lag (2017:379) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 11 kap. 1, 2 §§; ny 11 kap. 2 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Ändring, SFS 2017:615
Rubrik: Lag (2017:615) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ny 3 kap. 2 b §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326
Ändring, SFS 2018:554
Rubrik: Lag (2018:554) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:83, bet. 2017/18:SoU22, rskr. 2017/18:294
Ändring, SFS 2019:964
Rubrik: Lag (2019:964) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 b §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:272
Rubrik: Lag (2022:272) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 6 kap. 3 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:72, bet. 2021/22:SoU22, rskr. 2021/22:225
Ändring, SFS 2022:917
Rubrik: Lag (2022:917) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381
Ändring, SFS 2022:1254
Rubrik: Lag (2022:1254) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:244, bet. 2021/22:SoU35, rskr. 2021/22:428
Ändring, SFS 2023:42
Rubrik: Lag (2023:42) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ny 3 kap. 2 c
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:257, bet. 2022/23:SoU4, rskr. 2022/23:115