Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:801 · Visa fulltext
Riksdagsordning (2014:801)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2014-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:173, framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Ändring, SFS 2015:382
Rubrik: Lag (2015:382) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 9.5.3, bil.
Ikraft: 2015-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:100, bet. 2014/15:KU17, rskr. 2014/15:233
Ändring, SFS 2016:1119
Rubrik: Lag (2016:1119) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ny tilläggsbest. 5.2.2, rubr. närmast före tilläggsbest. 5.2.2
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:43
Ändring, SFS 2018:94
Rubrik: Lag (2018:94) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §, 7 kap. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:KU7, rskr. 2017/18:154
Ändring, SFS 2018:605
Rubrik: Lag (2018:605) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 13 kap. 3, 6, 13, 15, 17, 20 §§, 14 kap. 2 §, tilläggsbest. 8.4.1, 8.4.2
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS5, bet. 2017/18:KU26, rskr. 2017/18:282
Ändring, SFS 2018:678
Rubrik: Lag (2018:678) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ny 13 kap. 14 a §, ny tilläggsbest. 13.14 a.1, rubr. närmast före 13 kap. 14 a §, tilläggsbest. 13.14 a.1
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Ändring, SFS 2018:1210
Rubrik: Lag (2018:1210) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 11 kap. 18 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:100, bet. 2017/18:KU40, rskr. 2017/18:419
Ändring, SFS 2018:1904
Rubrik: Lag (2018:1904) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 13 kap. 5, 7 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS4, bet. 2017/18:KU15, rskr. 2017/18:211, bet. 2018/19:KU4, rskr. 2018/19:18
Ändring, SFS 2018:1932
Rubrik: Lag (2018:1932) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 14 §§, 9 kap. 1, 20 §§, tilläggsbest. 6.13.2, 7.15.5, rubr. närmast efter 9 kap. 19 §; nya 7 kap. 14 a §, 13 kap. 22 a §, rubr. närmast före 7 kap. 14 a §, 13 kap. 22 a §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS8, bet. 2018/19:KU7, rskr. 2018/19:22
Ändring, SFS 2019:26
Rubrik: Lag (2019:26) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 13 kap. 5, 7, 8 §§, bil., rubr. närmast före 13 kap. 8 §; nya tilläggsbest. 13.5.1, 13.8.1, rubr. närmast före 13.5.1, 13.8.1
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127
Ändring, SFS 2019:836
Rubrik: Lag (2019:836) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 13.6.2
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:104
Rubrik: Lag (2020:104) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 9 kap. 17, 18 §§, 13 kap. 5, 6, 24 §§, rubr. närmast före 9 kap. 18 §, 13 kap. 5, 6 §§, rubr. närmast före tilläggsbest. 13.6.1, 13.6.2, tilläggsbest. 9.17.6, 13.5.1, 13.6.1, 13.6.2, bil. tilläggsbest. 7.5.1, rubr. närmast före 9 kap. 19 §, rubr. närmast före 13 kap. 7 §, rubr. närmast före tilläggsbest. 9.17.6; ny 13 kap. 7 a §
Ikraft: 2020-04-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161
Ändring, SFS 2020:487
Rubrik: Lag (2020:487) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ny tilläggsbest. 7.16.1, rubr. närmast före tilläggsbest. 7.16.1
Ikraft: 2020-06-17
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU16, rskr. 2019/20:31
Ändring, SFS 2020:608
Rubrik: Lag (2020:608) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 9.5.3, bil.
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:100, bet. 2019/20:KU19, rskr. 2019/20:320
Ändring, SFS 2020:770
Rubrik: Lag (2020:770) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 10 kap. 8, 9 §§, 13 kap. 14 a, 16 §§, tilläggsbest. 13.14 a.1, 13.16.1, rubr. närmast före 13 kap. 14 a, 16 §§, rubr. närmast före tilläggsbest. 13.14 a.1, 13.16.1
Ikraft: 2020-10-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1
Ändring, SFS 2021:1118
Rubrik: Lag (2021:1118) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. 13 kap. 19 §, rubr. närmast före 13 kap. 19 §; ändr. 4 kap. 3, 5 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 23 §, 12 kap. 13 §, 13 kap. 1, 15, 18 §§, tilläggsbest. 3.8.1, 4.5.1, 6.2.1, 6.13.1, 9.5.1, 13.8.1, 13.11.2, 13.18.1, 13.18.2, 13.18.3, rubr. närmast före 13 kap. 18 §; nya 9 kap. 17 a §, tilläggsbest. 4.5.2, 12.13.1, rubr. närmast före 9 kap. 17 a §, tilläggsbest. 4.5.2, 12.13.1
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44
Ändring, SFS 2022:1530
Rubrik: Lag (2022:1530) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ny 9 kap. 17 b §, rubr. närmast före 9 kap. 17 b §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44, bet. 2022/23:KU3, rskr. 2022/23:8.
Ändring, SFS 2022:1567
Rubrik: Lag (2022:1567) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 7 kap. 9 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:41, bet. 2021/22:KU15, rskr. 2021/22:341, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:23
Ändring, SFS 2023:174
Rubrik: Lag (2023:174) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 13 kap. 21 §
Ikraft: 2023-05-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:KU18, rskr. 2022/23:158
Ändring, SFS 2023:500
Rubrik: Lag (2023:500) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 13 kap. 2, 3, 4 §§, tilläggsbest. 9.17.5, 13.2.1; ny tilläggsbest. 13.2.2, rubr. närmast före tilläggsbest. 13.2.2
Ikraft: 2023-09-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2022/23:RS2, bet. 2022/23:KU32, rskr. 2022/23:261
Ändring, SFS 2023:507
Rubrik: Lag (2023:507) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 9.5.3, bil.
Ikraft: 2023-09-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:100, bet. 2022/23:KU33, rskr. 2022/23:231