Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:67 · Visa fulltext
Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL7/2012 s3
CELEX-nr: 32012D0021
Ändring, SFS 2017:119
Rubrik: Förordning (2017:119) om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2017-04-03
Ändring, SFS 2018:95
Rubrik: Förordning (2018:95) om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 7, 8, 11, 15 §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:900
Rubrik: Förordning (2018:900) om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2018-07-02