Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:534 · Visa fulltext
Lag (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:171, bet. 2013/14:CU28, rskr. 2013/14:294, EUTL272/2011 s1, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32011R1007, 32008R0765
Ändring, SFS 2021:677
Rubrik: Lag (2021:677) om ändring i lagen (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 8 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2021-07-16
Förarbeten: Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383
Ändring, SFS 2022:1130
Rubrik: Lag (2022:1130) om ändring i lagen (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 3 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441