Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:520 · Visa fulltext
Förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: EUTL140/2009 s16, EUTL295/2010 s1, EUTL345/2008 s75, EUTL285/2009 s10, EUTL153/2010 s1, EUTL265/2009 s9, EUTL39/2008 s1, EUTL114/2006 s64, EUTL315/2012 s1, EUTL122/2013 s1, EUTL140/2009 s136
CELEX-nr: 32009L0028, 32010R0994, 32008L0114, 32009L0125, 32009L0125, 32010L0030, 32009L0119, 32008R0106, 32006L0032, 32012L0027, 32013R0389, 32009D0406
Ändring, SFS 2015:660
Rubrik: Förordning (2015:660) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: upph. 25 §, rubr. närmast före 25 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2017:329
Rubrik: Förordning (2017:329) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 3 §; ny 4 a §
Ikraft: 2017-06-01
Ändring, SFS 2017:1270
Rubrik: Förordning (2017:1270) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1374
Rubrik: Förordning (2018:1374) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2018-07-05
Ändring, SFS 2019:148
Rubrik: Förordning (2019:148) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2019-04-18
Ändring, SFS 2019:1304
Rubrik: Förordning (2019:1304) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Sta- tens energimyndighet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-05
Förarbeten: direktiv 2009/28/EG
Ändring, SFS 2020:1219
Rubrik: Förordning (2020:1219) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:740
Rubrik: Förordning (2021:740) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021-07-16
Ändring, SFS 2022:557
Rubrik: Förordning (2022:557) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 2 §; ny 1 a §
Ikraft: 2022-10-01