Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:52 · Visa fulltext
Lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147, EUTL187/1999 s42, EUTL269/2011 s1, EUTL204/2010 s1
CELEX-nr: 31999L0062, 32011L0076, 32010D0661
Ändring, SFS 2014:1561
Rubrik: Lag (2014:1561) om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
Omfattning: nuvarande 14, 15, 16 §§ betecknas 18, 19, 20 §§; ändr. 6, de nya 19, 20 §§, rubr. närmast före 14, 15, 16 §§ sätts närmast före 18, 19, 20 §§; nya 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 14, 17 §§
Ikraft: 2015-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86
Ändring, SFS 2018:374
Rubrik: Lag (2018:374) om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
Omfattning: änr. 18 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245
Ändring, SFS 2019:378
Rubrik: Lag (2019:378) om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ändring, SFS 2022:352
Rubrik: Lag (2022:352) om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
Omfattning: ändr. 5, 14 §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:118, bet. 2021/22:TU10, rskr. 2021/22:230
Ändring, SFS 2022:1234
Rubrik: Lag (2022:1234) om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:239, bet. 2021/22:TU18, rskr. 2021/22:450