Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:514 · Visa fulltext
Lag (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34, rskr. 2013/14:288
Ändring, SFS 2018:595
Rubrik: Lag (2018:595) om ändring i lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289
Ändring, SFS 2021:953
Rubrik: Lag (2021:953) om ändring i lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-12-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:194, bet. 2021/22:JuU3, rskr. 2021/22:19