Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:484 · Visa fulltext
Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2014:992
Rubrik: Lag (2014:992) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2015:701
Rubrik: Lag (2015:701) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Ändring, SFS 2016:65
Rubrik: Lag (2016:65) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2017:1121
Rubrik: Lag (2017:1121) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 4 §; ny 3 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:219, bet. 2017/18:FiU13, rskr. 2017/18:51
Ändring, SFS 2018:353
Rubrik: Lag (2018:353) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:107, bet. 2017/18:FiU41, rskr. 2017/18:251
Ändring, SFS 2018:1229
Rubrik: Lag (2018:1229) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 3 och 4 §§
Ikraft: 2018-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Ändring, SFS 2019:769
Rubrik: Lag (2019:769) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:1211
Rubrik: Lag (2020:1211) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021-06-28
Förarbeten: Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116
Ändring, SFS 2021:497
Rubrik: Lag (2021:497) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2021:502
Rubrik: Lag (2021:502) om ändring i lagen (2020:1211) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 3 § i 2020:1211
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2022:1583
Rubrik: Lag (2022:1583) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 2, 3, 6 §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:24
Ändring, SFS 2024:123
Rubrik: Lag (2024:123) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:8, bet. 2023/24:FiU15, rskr. 2023/24:135