Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:447 · Visa fulltext
Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:176, bet. 2013/14:CU36, rskr. 2013/14:239
Ändring, SFS 2014:1562
Rubrik: Lag (2014:1562) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86
Ändring, SFS 2019:379
Rubrik: Lag (2019:379) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ändring, SFS 2020:508
Rubrik: Lag (2020:508) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:67, bet. 2019/20: TU13, rskr. 2019/20:306
Ändring, SFS 2022:1235
Rubrik: Lag (2022:1235) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:239, bet. 2021/22:TU18, rskr. 2021/22:450