Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:425 · Visa fulltext
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2014-07-15 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2009/128/EG
Ändring, SFS 2015:140
Rubrik: Förordning (2015:140) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 1, 3 §§; nya 1 kap. 4 a §, 4 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §
Ikraft: 2015-04-01
Ändring, SFS 2015:375
Rubrik: Förordning (2015:375) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §; nya 2 kap. 39 a, 39 b, 39 c, 39 d §§
Ikraft: 2015-07-14
Förarbeten: direktiv 2009/128/EG
Ändring, SFS 2016:176
Rubrik: Förordning (2016:176) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 16, 17 §§; ny 3 kap. 11 a §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:405
Rubrik: Förordning (2016:405) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:795
Rubrik: Förordning (2016:795) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: upph. 1 kap. 4 a §, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §; ändr. 1 kap. 1, 3, 4 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 31, 32, 34, 39 c, 53, 57, 62, 65 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 3 a, 9, 17 §§, p 6 ikrafttr.- övergångsbest.
Ikraft: 2016-08-01
Ändring, SFS 2017:20
Rubrik: Förordning (2017:20) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 39 a §; ny 2 kap. 35 a §
Ikraft: 2017-03-14
Förarbeten: direktiv 2009/128/EG
Ändring, SFS 2017:805
Rubrik: Förordning (2017:805) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 6 §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2018:1094
Rubrik: Förordning (2018:1094) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2019:1261
Rubrik: Förordning (2019:1261) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 65 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2009/128/EG
Ändring, SFS 2020:211
Rubrik: Förordning (2020:211) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ny 3 kap. 9 a §
Ikraft: 2020-04-07
Ändring, SFS 2020:693
Rubrik: Förordning (2020:693) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 6 §§, 2 kap. 58 §, 3 kap. 19 §
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2021:229
Rubrik: Förordning (2021:229) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: nuvarande 3 kap. 11 a § betecknas 3 kap. 11 b §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 11, 12, 14, 20, 25, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 §§, rubr. närmast före 3 kap. 11 §; nya 2 kap. 37 a, 38 a, 40 a, 41 a, 43 a §§, 3 kap. 11 a, 13 a, 14 a, 18 a §§
Ikraft: 2021-10-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2009/128/EG
Ändring, SFS 2022:289
Rubrik: Förordning (2022:289) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 40 §, p 2 ikrafttr- och övergångsbest. till 2021:229
Ikraft: 2022-10-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2022:1393
Rubrik: Förordning (2022:1393) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 40 a §
Ikraft: 2022-10-01