Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:341 · Visa fulltext
Lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:179, bet. 2013/14:KU38, rskr. 2013/14:241
Ändring, SFS 2016:648
Rubrik: Lag (2016:648) om ändring i lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:122, bet. 2015/16:FöU14, rskr. 2015/16:247