Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:338 · Visa fulltext
Lag (2014:338) om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2015-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:105, bet. 2013/14:SkU27, rskr. 2013/14:248
Ändring, SFS 2015:204
Rubrik: Förordning (2015:204) om ikraftträdande av lagen (2014:338) om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 2015-05-01
Ändring, SFS 2016:1375
Rubrik: Lag (2016:1375) om ändring i lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 2015/16:194, bet. 2016/17:CU3, rskr. 2016/17:20