Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:338 · Visa fulltext
Lag (2014:338) om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2015-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:105, bet. 2013/14:SkU27, rskr. 2013/14:248
Ändring, SFS 2015:204
Rubrik: Förordning (2015:204) om ikraftträdande av lagen (2014:338) om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 2015-05-01
Ändring, SFS 2016:1375
Rubrik: Lag (2016:1375) om ändring i lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 2015/16:194, bet. 2016/17:CU3, rskr. 2016/17:20