Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1437 · Visa fulltext
Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2015-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:256, bet. 2014/15:TU3, rskr. 2014/15:25
Ändring, SFS 2015:357
Rubrik: Lag (2015:357) om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:83, bet. 2014/15:TU12, rskr. 2014/15:206
Ändring, SFS 2018:631
Rubrik: Lag (2018:631) om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Omfattning: ändr. 7, 8, 9 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:198, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314
Ändring, SFS 2022:1214
Rubrik: Lag (2022:1214) om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:234, bet. 2021/22:TU20, rskr. 2021/22:451