Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1437 · Visa fulltext
Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2015-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:256, bet. 2014/15:TU3, rskr. 2014/15:25
Ändring, SFS 2015:357
Rubrik: Lag (2015:357) om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:83, bet. 2014/15:TU12, rskr. 2014/15:206
Ändring, SFS 2018:631
Rubrik: Lag (2018:631) om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Omfattning: ändr. 7, 8, 9 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:198, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314
Ändring, SFS 2022:1214
Rubrik: Lag (2022:1214) om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:234, bet. 2021/22:TU20, rskr. 2021/22:451