Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1341 · Visa fulltext
Lag (2014:1341) om avtal mellan Sverige och Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2015-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:231, bet. 2014/15:SkU3, rskr. 2014/15:2
Ändring, SFS 2015:834
Rubrik: Förordning (2015:834) om ikraftträdande av lagen (2014:1341) om avtal mellan Sverige och Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.