Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1335 · Visa fulltext
Lag (2014:1335) om avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2015-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:230, bet. 2014/15:SkU2, rskr. 2014/15:1
Ändring, SFS 2015:699
Rubrik: Förordning (2015:699) om ikraftträdande av lagen (2014:1335) om avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.