Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1104 · Visa fulltext
Polisförordning (2014:1104)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:435
Rubrik: Förordning (2015:435) om ändring i polisförordningen (2014:1104)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2015-08-01
Ändring, SFS 2020:17
Rubrik: Förordning (2020:17) om ändring i polisförordningen (2014:1104)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2020-02-25
Ändring, SFS 2021:630
Rubrik: Förordning (2021:630) om ändring i polisförordningen (2014:1104)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2021-07-01